Kriminalitet

Grubbel

Grubbel är en metod som syftar till att ge deltagarna information och tips som kanske kan göra en st...

Helt Okej – podcast om ungas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och påverkar inte bara den person som det gäller utan många gån...

Du Jag Vi – om att ha en förälder i fängelse

Den här boken är skriven till alla unga som har en viktig person i häkte eller fängelse, och till an...

Snabbare rättegångar ska minska lidande

Häktade ska sitta kortare tid, offrens lidande ska minskas och de enorma kostnaderna för jättelika r...

Nytt material för barn som känner till övergrepp

När barn och unga utsätts för sexuella övergrepp är det vanligt att de anförtror sig åt kompisar. Bä...

Ökning av dödligt våld 2015

Det dödliga våldet ökade kraftigt förra året, enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. Me...

Minska ungas brottslighet vår tids ödesfråga

”Att minska ungdomsbrottsligheten, som drabbat bland annat Göteborg under senare tid, är en av...

”Utbyggd frivård kräver ökade resurser”

”Fackförbundet ST inom Kriminalvården delar bilden av Kriminalvårdens utmaning med generaldire...

”Korta fängelsestraff inte meningslösa”

”Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg menar att korta fängelsestraff döms ut i alltför h...

Exkriminella stödjer mer frivård

Majoriteten av de fängelsestraff som döms ut i Sverige i dag är kortare än sex månader. Den sortens ...

Utökat sekretesskydd för brottsoffer

Regeringen vill stärka sekretesskyddet för brottsoffer och utsatta personer. I en proposition som öv...

Rollspelet guidar när barn far illa

Organisationen Friends har gjort ett digitalt rollspel där föräldrar kan gå in och öva sig på olika ...

Lost Password

Register

Hoppa till verktygsfältet