Funktionshinder

Socialnämndernas stöd till anhöriga bör förbättras

Riksdagen har, med anledning av motionsförslag, gett regeringen i uppdrag att återkomma med en redov...

Archived: “Funktionshinder och välfärd”  – betänkande från Kommittén Välfärdsbokslut

1990-talet har varit en period präglad av både ekonomisk kris och ambitionshöjande handikappolitiska...

Lost Password

Register

Skip to toolbar