Funktionshinder

Sämre levnadsvillkor för funktionshindrade personer

Personer med funktionshinder har generellt sett sämre levnadsvillkor än andra. Brister i statistiken...

Kommunförbundet nobbar LSS-utjämning

SKTF tidningen meddelar att kommunförbundet säger nej till förslaget att kostnader för stöd till fun...

Kommun utan bostad kan få böta

Länsstyrelsen i Stockholm överväger nu att använda sig av den nya möjligheten att ge kommuner böter ...

Ersättning till assistenter

Regeringen har beslutat att fastställa assistansersättningen till 198 kronor i timmen för år 2003, v...

Kommunerna finansierar LSS gemensamt

Kostnaderna för stöd till funktionshindrade varierar kraftigt mellan kommunerna i landet. Vissa komm...

Regeringen stöder projekt för personliga assistenter

Regeringen beslutade idag att bevilja 4 485 000 kronor ur Allmänna arvsfonden till Intressegruppen f...

28 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till verksamhet för barn och ungdom samt för personer med funktionshinder.

Regeringen har idag beviljat 27 989 000 kronor ur Allmänna arvsfonden till organisationer och föreni...

Handikappade tvingas flytta

Kommuner försöker att köpa sig fria från ansvaret för sina handikappade invånare. För att slippa byg...

Handikappade tvingas vänta på stöd

Sydsvenska Dagbladet har jämfört stödinsatserna i tolv skånska kommuner. Vellinge, Lomma och Burlöv ...

Offentlig utskottsutfrågning om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder

Sedan den 1 maj 1999 finns det en lag i Sverige som förbjuder diskriminering av människor med funkti...

Över 9 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för verksamhet för barn och ungdom samt för personer med funktionshinder

Regeringen har beviljat 9 222 000 kronor ur Allmänna arvsfonden till organisationer och föreningar s...

Handikappade barn mobbas

Barn med funktionshinder är huvudtemat för Barnombudsmannens årsrapport till regeringen 2002. Nästan...

Lost Password

Register

Skip to toolbar