Funktionshinder

Ett mer oberoende liv för utvecklingsstörda

Ett internationellt bedömningssystem i kombination med ett åtgärdsprogram kan förbättra utvecklingss...

Ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder

Svenska Kommunförbundets kongress har beslutat att i samverkan med Landstingsförbundet ta initiativ ...

Kvinna med handikapp utan hjälp

Dagens Nyheter rapporterar att funktionshindrade kvinnor som utsätts för våld och övergrepp inte får...

Uppbrott och förändring – ny doktorsavhandling om utvecklingsstörda ungdomar

Elisabeth Olin har under flera år följt en grupp ungdomar med lindrig och måttlig utvecklingsstörnin...

Regeringens vårproposition

Regeringens vårproposition präglas av sparsamhet. Men här finns också satsningar på bland annat krim...

Överväldigande majoritet för statlig finansiering av LSS

Kommunförbundet rapporterar att 96% av de kommuner och regionala kommunförbund som svarat på remisse...

200 000 funktionshindrade lider av oro

SKTF-tidiningen rapporterar att drygt 200 000 svenskar lider svårt av oro, ängslan eller ångest. Det...

Brister i särskilt boende utreds

Regeringen beslutade idag att uppdra åt Socialstyrelsen och Boverket att i samverkan analysera orsak...

Respekt för de funktionshindrade

-Vi måste bli mycket bättre på att möta människor med funktionshinder, säger barn- och familjeminist...

Första utvärderingen av avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Den första rapporten från Socialstyrelsen inom utvärderingen av socialtjänstlagens nya bestämmelser ...

Regeringen fördelar över 11 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden

Många olika handikapporganisationer samt bl a Rädda Barnen är med och delar på pengarna.

Kränkningar i hemtjänsten i var fjärde kommun

Mer än var fjärde kommun i Sverige delade förra året ut varningar till sin hemtjänstpersonal. Orsake...

Lost Password

Register

Skip to toolbar