Funktionshinder

Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer

I denna kunskapsöversikt har samordning av stöd till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsä...

Smarta prylar för föräldrar med adhd

En gympapåse som själv påminner om att den glömts kvar i hallen. Det kan bli ett av resultaten i ett...

Otillräckligt skolstöd vid autism

Barn som fått autismdiagnos som små får sedan inte tillräckligt stöd i skolan, menar de flesta föräl...

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015

Statistiken visar att antalet personer som har daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personl...

Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2015

Statistiken handlar om några av de vanligaste insatserna som äldre och personer med fysisk, psykisk ...

Ojämlika avgifter för hjälpmedel

Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få hjälpmedel förskrivna är relativt jämlik i ...

Välfärden får kosta – men pengarna ska gå till dem som behöver dem

“För mig är det självklart att kvalitet och kontroll går hand i hand. Den som behöver samhälle...

Be om ursäkt för oseriösa metoder på särskolorna

“Radioprogrammet Kaliber har avslöjat att humbugmetoden ”faciliterad kommunikation” används på...

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin – Slutrapport

Vad vet vi om samhällets individuella insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning? Bidr...

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

För de personer som lider av djup depression med melankoliska eller psykotiska inslag, finns hopp om...

LSS-insatser till funktionsnedsatta ökar

Kommunernas insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fortsätter ...

BO kräver ökad kunskap om barn med funktionsnedsättning

Barnombudsmannen presenterar en ny rapport om barn med funktionsnedsättning. Bland förslagen finns ö...

Lost Password

Register

Skip to toolbar