LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda...

Kommunala beslut måste verkställas inom rimlig tid

Det är i dag ett stort problem att framför allt kommuner inte inom rimlig tid verkställer egna beslu...

  • 1
  • 4
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar