LSS

Synskadades rätt till ledsagning måste säkras

“Kommunerna har blivit mer restriktiva när det gäller att bevilja ledsagning till synskadade. ...

Ministern öppnar för översyn av LSS–lagen

Kostnaderna för LSS–lagen har skenat de senaste åren. Nu S-ministern Åsa Regnér för en översyn av la...

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal

Kunskapsstödet ger rekommendationer om arbets- och förhållningssätt som kan förebygga och minska utm...

Åsa Regnér: Viktigt med översyn av LSS

“Vi behöver en modernare lagstiftning på området, som både förmår ge ett likvärdigt och rättsä...

Forskare: LSS-reformen har urholkats

“Regeringen måste återta makten över LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindr...

Förnya LSS för ett mer inkluderande samhälle

“Personer med funktionsnedsättning glöms oftast bort i den politiska debatten, också i vårt pa...

Vanligt med klagomål och lex Sarah-anmälningar på personlig assistans

Det är fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga insatser inom LSS...

Minister: ”Kritiken får oss att se över LSS”

Kritik har riktats mot Lagen om stöd och service, som ger många med funktionsnedsättning en bättre t...

Allt färre synskadade får ledsagare

Allt fler blinda och synskadade får sin rätt till ledsagare ifrågasatt eller inskränkt, visar de sen...

Dags att nominera till nytt pris: Bästa LSS-kommun

Föräldrakraft, Dagens Omsorg och ABH Utbildning och Rådgivning utlyser tillsammans en tävling om vil...

LSS – frihetsreformen där funktionsnedsatta blivit Svarte Petter

På 90-talet fick personer med funktionsnedsättning makten över sina egna liv och möjligheten att lev...

Archived: Regler och rutiner för alkoholservering på särskilt boende

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en regelöversikt och förslag på rutiner och kontroll för särskil...

Lost Password

Register

Skip to toolbar