LSS

Välfärden får kosta – men pengarna ska gå till dem som behöver dem

“För mig är det självklart att kvalitet och kontroll går hand i hand. Den som behöver samhälle...

LSS-insatser till funktionsnedsatta ökar

Kommunernas insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fortsätter ...

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – Lägesrapport

Rapporten redovisar stödet till införandet av ÄBIC i äldreomsorgen. Den beskriver även det vidareutv...

Dags för ny funktionshinderreform

“År 2018 fyller LSS-reformen 25 år. Efter ett kvarts sekel kan det vara dags för en ny stor re...

Låt barnen få kosta – montera inte ned LSS

“Barn måste få kosta, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Därför måste LSS, ...

Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”

Stefan de Vylder är mycket kritisk till att regeringen uppmanar Försäkringskassan att minska antalet...

Unga får psykmedel utan diagnos

Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel – trot...

Allvarliga risker med att ge unga antipsykotika

“Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel...

Minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet är ett kunskapsstöd med rekommendatione...

Kommunerna skär visst ned på ledsagning

“Jag välkomnar en översyn av lagen så att synskadades rätt till ledsagning enligt LSS blir tyd...

”Mer resurser läggs på LSS varje år”

“Att kommunerna skär ner på LSS är en missuppfattning och ett påstående som inte har stöd i de...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar