Ekonomi mm

Kommunernas kostnader ökar

Under förra året ökade kommunernas kostnader inom alla verksamheter. Allra störst var kostnadsökning...

Höga hyror gör funktionsnedsatta fattiga

Många människor med varaktig funktionsnedsättning lever under existensminimum. Nu måste lagstiftaren...

Funktionsnedsättning och studiemedel

Om du har dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa ...

‘Dörrarna stängs innan alla fått plats’ – en nationalekonomisk studie

Dan Andersson, före detta chefsekonom för LO har gjort en nationalekonomisk studie om kostnader och ...

Så ser den ekonomiska situationen ut för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättningar har arbete i betydligt lägre utsträckning än den övriga befolkni...

Lost Password

Register

Skip to toolbar