Brukarinflytande- funktionshinder

Om vård- och omsorgstagares delaktighet

Informationen riktar sig till professionella samt vård- och omsorgstagare i socialtjänst och hälso- ...

Stöd till delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

Den som fått beslut att få en insats ska kunna vara delaktig och utöva inflytande över hur insatsen ...

Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

När det finns olika hjälpmedel att välja bland ska den som har behov av hjälpmedel få välja det hjäl...

Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet

Utredningen om fritt val av hjälpmedel har haft i uppdrag att lämna förslag på olika lösningar för a...

BRUS – Brukarmedverkan i Utbildning i Socialt Arbete

Brus är ett samarbete mellan åtta socialhögskolor i Sverige. Syftet är att utveckla nya metoder att ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar