Assistans

Politiker med ryggrad i assistansfrågan önskas 2016

En mer nyanserad medierapportering och politiker med ryggrad som inte gömmer besparingar bakom fina ...

Högst befogad oro för sämre assistans

Som alltid när assistansersättningen debatteras redovisas onyanserade siffror om kostnaderna. Menar ...

Skenande kostnader för assistansersättning

Trots att man under flera år skärpt reglerna för att få personlig assistans, så fortsätter kostnader...

Assistansfusk för miljoner – nu ska fler bolag granskas

Hittills har 127 personer dömts antingen till fängelse eller böter i den första stora granskningen a...

Assistansbesparingarna får motsatt effekt

“Enligt en ny prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommer en hel grupp a...

Personlig assistans under luppen

I rapport sammanfattas en del av den information IVO har om de klagomål och lex Sarah-anmälningar rö...

Vanligt med klagomål och lex Sarah-anmälningar på personlig assistans

Det är fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga insatser inom LSS...

ISF – “standardisera vilka behov som assistans kan beviljas för”

Den assistans som utförs ska vara det som beviljats vid bedömningen. Behov som assistans kan bevilja...

“Regeringen stryper den personliga assistansen”

Regeringsdeklarationen om delaktighet i samhället framstår som tomma ord när regeringen samtidigt hö...

Sex års fängelse och 31 miljoner i skadestånd i assistansmålet – “systemhotande angrepp”

Svea hovrätt dömer 34 personer för inblandning i det så kallade assistansmålet. Huvudmännen döms til...

Kommuner urholkar rätten till personlig assistans

Olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden om personlig assistans och många av besluten...

Försäkringskassan förtydligar föräldraansvar inom assistansersättningen

Nu blir det tydligare vad som är föräldrarnas ansvar och vad samhället behöver kompensera för när ba...

Lost Password

Register

Skip to toolbar