Assistans

Forskning om funktionshinder pågår nr 2 Ute nu!

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet har släppt nr två av sin tidning Fo...

Välfärden får kosta – men pengarna ska gå till dem som behöver dem

“För mig är det självklart att kvalitet och kontroll går hand i hand. Den som behöver samhälle...

Dags för ny funktionshinderreform

“År 2018 fyller LSS-reformen 25 år. Efter ett kvarts sekel kan det vara dags för en ny stor re...

”Personlig assistans – en kamp mellan rätten till ett liv och politisk vilja”

”Vi kan inte tolka det på annat sätt än att regeringen ger instruktioner till Försäkringskassan att ...

Nästan 70 % får avslag på nyansökan av assistansersättning

68,8 % av de som sökte assistansersättning för första gången fick avslag under 2015. Detta framgår a...

“Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar”

Regeringen uppmanar i regleringsbrevet för 2016 Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet ...

Allvarliga konsekvenser för assistansberättigade på grund av dom i HFD

“När konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 3527-14 angående det så kal...

”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad”

Att psykiska funktioner i ICF används i assistansbedömningen kan göra att läkare tar över delar av h...

Rapport från SKL om kommunernas assistanskostnader

Kommuner har en genomsnittlig merkostnad på upp till 12 % jämfört med Försäkringskassans schablonbel...

”Synen på ökningen av assistansberättigade och assistanstimmar har förändrats”

Om man jämför en rapport från Riksförsäkringsverket 2001 med Försäkringskassans rapport 2015 får man...

”Det finns naturliga orsaker till att antalet assistansberättigade och assistanstimmar ökat”

Assistans gör att vi lever längre och assistansberättigade ser mer och mer möjligheter att göra sake...

Lost Password

Register

Skip to toolbar