Arbete

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Mer än två tredjedelar av arbetsgivarna i kommuner och landsting uppger i en enkät att de har åtgärd...

Från särskolan till arbete

Skrift som visar på exempel där unga med funktionsnedsättning på olika sätt har fått meningsfulla ar...

Lost Password

Register

Skip to toolbar