Arbete

Personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller samsjuklighet

Hur ska de komma i arbete eller väsentligt närma sig den öppna arbetsmarknaden? Den frågan är i foku...

Fler funktionshindrade pluggar på universitetet

Lärosätena ställer upp med hjälp Antalet studenter vid universitet och högskolor med funktionsnedsät...

Semestervila – inte för den som har lönebidrag

Många kommuner använder ett avtal som ger personer med arbetshandikapp sämre villkor. IT-teknikern M...

Dags för vissa juridiska personer att söka statsbidrag för sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

Statsbidragets syfte är att förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser för att ...

Regeringen ger gemensamt uppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att gemensamt initiera arbetslivsinri...

Fler klassas som funktionshindrad

Arbetsförmedlingen klassar var fjärde arbetssökande som funktionshindrad. För 20 år sedan var de en ...

Individanpassat stöd till arbete

Individanpassat stöd till arbete (en variant av Supported Employment) är arbetslivsinriktade rehabil...

500 nya praktikplatser för funktionsnedsatta på Försäkringskassan

Minst 500 personer med funktionsnedsättning ska få praktikplats inom Försäkringskassan under de komm...

Stödja utan att styra – hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra! är producerad på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande o...

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbete på lika villkor är utgångspunkten i FunkA-utredningens översyn av de arbetsmarknadspolitiska ...

Funktionshindrade bör garanteras försäkring

Staten bör garantera att alla som har ett arbete med lönestöd också har ett försäkringsskydd. Det fö...

Nytt initiativ för att bryta utanförskapet för unga med funktionsnedsättningar

Att unga med funktionsnedsättning riskerar att hamna i livslångt utanförskap, bekräftas av en gransk...

Lost Password

Register

Skip to toolbar