Arbete

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsför...

Forskning om funktionshinder pågår nr 2 Ute nu!

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet har släppt nr två av sin tidning Fo...

Han tog saken i egna händer: Anställde 100 unga från särskolan

Drygt tre år efter starten har Peritos Ungdomsrekrytering växt till en personalstyrka på cirka 100 u...

Vem hjälper vem när Microsoft rekryterar personer med autism?

Våra välgörenhetstraditioner är så djupt förankrade att inte ens en ekonomireporter kan se när en af...

Många med psykisk ohälsa har avundsvärda förmågor

IT-jätten anställer autister för kodning. Bipolära har visat sig vara utmärkta chefer. Förmågan att ...

Nya arbetsmarknadsstöd dröjer trots dyster utveckling

Osäkerheten är stor kring regeringens planer för arbetsmarknadsstöd till personer med funktionsnedsä...

Stärk funktionshindrades rätt till försörjning

Möjligheterna att varje månad betala för bostad, kläder, mat och allt annat som en människa behöver ...

Vilken metod leder till arbete för att unga med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning?

Projektet är ett regeringsuppdrag som för drygt ett år sedan landade hos Arbetsförmedlingen och Förs...

Svårt för unga funktionsnedsatta att få jobb

Arbetsgivare måste bli bättre på att anställa unga med funktionsnedsättning, menar Riksförbundet Att...

Dags att söka statsbidrag för sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

Statsbidraget ska förstärka och komplettera kommunernas och landstingens insatser till personer med ...

Goda exempel på arbete till personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har en betydligt lägre sysselsättningsgrad än den övriga befolknin...

Med rätt kompetens kan personalen bidra till insatser av god kvalitet

I dag publicerar Socialstyrelsen allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar