Funktionshinder

Hur lär man sig socialt arbete?

Enkelt uttryckt är målet med det sociala arbetet som bedrivs inom socialtjänstens Individ- och famil...

Annonsera på Sociala Nätet

Bland våra besökare finns främst de som arbetar med socialt arbete, men också studenter, myndighetsf...

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsför...

Hemmasittare -Fyra barn av tusen orkar inte gå till skolan

Ordet ”hemmasittare” har kommit att användas allt oftare inom den svenska skolvärlden. Det handlar o...

Forskning om funktionshinder pågår nr 2 Ute nu!

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet har släppt nr två av sin tidning Fo...

ADHD EDDDE!

– Det är bra att vara lite galen, det leder ofta till spännande äventyr och upplevelser! Eric Donell...

”Skolan följer inte lagen för elever med autism”

En färsk enkät från Autism- och aspergerförbundet visar med all tydlighet att skollagen inte följs o...

Våld mot handikappade barn kartläggs

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska kartlägga omfattningen av våld och kränkningar mot barn med funkti...

Göteborgs skolor använder inte otillåten metod

“Kommunikationsmetoden ”facilitated communication” har tidigare använts som en av många kommun...

Skolbarnen går sakta men säkert sönder

“De flesta av de barn som gått sönder i den svenska skolan får ingen hjälp. För det finns inge...

Lost Password

Register

Skip to toolbar