Funktionshinder

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsför...

Hemmasittare -Fyra barn av tusen orkar inte gå till skolan

Ordet ”hemmasittare” har kommit att användas allt oftare inom den svenska skolvärlden. Det handlar o...

Forskning om funktionshinder pågår nr 2 Ute nu!

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet har släppt nr två av sin tidning Fo...

ADHD EDDDE!

– Det är bra att vara lite galen, det leder ofta till spännande äventyr och upplevelser! Eric Donell...

”Skolan följer inte lagen för elever med autism”

En färsk enkät från Autism- och aspergerförbundet visar med all tydlighet att skollagen inte följs o...

Våld mot handikappade barn kartläggs

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska kartlägga omfattningen av våld och kränkningar mot barn med funkti...

Göteborgs skolor använder inte otillåten metod

“Kommunikationsmetoden ”facilitated communication” har tidigare använts som en av många kommun...

Skolbarnen går sakta men säkert sönder

“De flesta av de barn som gått sönder i den svenska skolan får ingen hjälp. För det finns inge...

Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer

I denna kunskapsöversikt har samordning av stöd till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsä...

Smarta prylar för föräldrar med adhd

En gympapåse som själv påminner om att den glömts kvar i hallen. Det kan bli ett av resultaten i ett...

Lost Password

Register

Skip to toolbar