Funktionshinder

Forskning om funktionshinder pågår nr 2 Ute nu!

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet har släppt nr två av sin tidning Fo...

”Skolan följer inte lagen för elever med autism”

En färsk enkät från Autism- och aspergerförbundet visar med all tydlighet att skollagen inte följs o...

Våld mot handikappade barn kartläggs

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska kartlägga omfattningen av våld och kränkningar mot barn med funkti...

Göteborgs skolor använder inte otillåten metod

”Kommunikationsmetoden ”facilitated communication” har tidigare använts som en av många kommun...

Skolbarnen går sakta men säkert sönder

”De flesta av de barn som gått sönder i den svenska skolan får ingen hjälp. För det finns inge...

Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer

I denna kunskapsöversikt har samordning av stöd till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsä...

Smarta prylar för föräldrar med adhd

En gympapåse som själv påminner om att den glömts kvar i hallen. Det kan bli ett av resultaten i ett...

Otillräckligt skolstöd vid autism

Barn som fått autismdiagnos som små får sedan inte tillräckligt stöd i skolan, menar de flesta föräl...

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015

Statistiken visar att antalet personer som har daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personl...

Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2015

Statistiken handlar om några av de vanligaste insatserna som äldre och personer med fysisk, psykisk ...

Ojämlika avgifter för hjälpmedel

Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få hjälpmedel förskrivna är relativt jämlik i ...

Välfärden får kosta – men pengarna ska gå till dem som behöver dem

”För mig är det självklart att kvalitet och kontroll går hand i hand. Den som behöver samhälle...

Lost Password

Register

Hoppa till verktygsfältet