Etik

Utan fast punkt. Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete.

Med denna antologi är utgiven av Socialstyrelsen med syfte att lyfta fram de etiska frågeställningar...

Etik och socialtjänst

I denna bok diskuterar flera författare de etiska val en socialsekreterare tvingas göra. De betonar ...

Etiska dilemman: kameraövervakning, kärlek och katter

Hur skall man hantera kameraövervakning på en institution? Kan man förbjuda 16-åringar på elevhem at...

Webbaserad utbildning i etik i Vännäs

Samtliga anställda inom vård- och omsorgsförvaltningen i Vännas utbildas i etikfrågor. Satsningen in...

Etisk kod för socialarbetare antagen av Akademikerförbundet SSR

I den etiska koden förs resonemang om etiska värden och normer för socialt arbete. Koden ger både vä...

Beställningsmaterial om etik och människosyn i socialt arbete

Skrifterna Etik och idéhistoria i socialt arbete samt Människosyn för socialt arbete kan beställas f...

The Ethics of Social Work – Principles and Standards

International federation of social workers, IFSW har på sin hemsida etikdokument, code of ethics och...

Nationellt centrum för värdegrund – livsvetenskap

Centret är inrättat av regeringen med uppdrag att på vetenskaplig grund höja skolans kompetens inom ...

SiS etikhandbok

Statens Institutionsstyrelses etikhandbok som är till för att för att stimulera en etisk diskussion ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar