Etik

Att se och möta individuella behov

Det här reflektionsunderlaget vänder sig till personal och studenter i psykiatrisk vård och omsorg. ...

Ny skrift Etik och psykoterapi

Syftet med skriften är bland annat att förstärka och fördjupa den etiska medvetenheten och att stärk...

Vår offentliga förvaltning

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhä...

Den svenska medlingsmodellen – till nytta för brottsoffret?

Medling vid brott är en form av konfliktlösning som innebär att brottsoffer och gärningsman träffas ...

Sluta prata om vad som är normalt

Det behövs ett öppnare och mer tillåtande samhällsklimat. Det var budskapet när Gudrun Schyman och M...

Vill du dela dina erfarenheter från socialt arbete med kollegor i Norden?

Det sociala arbetets praktik lyser ofta med sin frånvaro på internationella konferenser. Samarbetsko...

Utveckling av värdegrundsarbete inom äldreomsorgen – slutrapport 2013

Rapporten beskriver resultatet av Socialstyrelsens arbete med värdegrundsutbildningar på högskoleniv...

Här ger de gröna och röda kort för arbetsmiljön i andras hem

Det är full fart från första minuten när de sju medlemmarna i Team Gul i hemtjänsten i Vinslöv disku...

Samvetande i grupp hjälper mot känslor av otillräcklighet

Samvetet gnager, det känner många medarbetare i vård och omsorg igen. Svåra prioriteringar och motst...

Överenskommelse om etisk plattform

Idag presenterar arbetsgivare och fackföreningar en överenskommelse som syftar till att säkerställa ...

Etikcafé – om etik och bemötande

Genom att bjuda in till ”etikcafé” kan du bidra till en viktig diskussion om etik och bemötande inom...

Utbildning i värdegrundsarbete inom äldreomsorgen

Förslaget till värdegrundsutbildning som presenteras i rapporten innehåller en övergripande beskrivn...

Lost Password

Register

Skip to toolbar