Annonsutrymme premium"

Etik

Kick Off by FC Rosengård kan bli Årets initiativ

Förutom att spela fotboll på elitnivå driver föreningen FC Rosengård flera framgångsrika arbetsmarkn...

Läkare vill neka rökare dyr vård

Nästan varannan läkare anser att rökare ska nekas den mest avancerade vården, visar en ny studie vid...

Nu kommer ny etisk kod för socialt arbete

En ny etisk kod för socialarbetare tagits fram av Akademikerförbundet SSR. Målet är att den ska vara...

Låt inte samhällskritiken ersättas av självkritik

Bilden av en hemlös pojke som studerar på gatan blev en ”inspirerande” viral berättelse – men handla...

Rättvisans demoner – artikelserie av Maciej Zaremba

Maciej Zaremba undersöker dolda drivkrafter i det svenska rättsväsendet. Vad händer när personliga ö...

Att se och möta individuella behov

Det här reflektionsunderlaget vänder sig till personal och studenter i psykiatrisk vård och omsorg. ...

Ny skrift Etik och psykoterapi

Syftet med skriften är bland annat att förstärka och fördjupa den etiska medvetenheten och att stärk...

Vår offentliga förvaltning

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhä...

Den svenska medlingsmodellen – till nytta för brottsoffret?

Medling vid brott är en form av konfliktlösning som innebär att brottsoffer och gärningsman träffas ...

Sluta prata om vad som är normalt

Det behövs ett öppnare och mer tillåtande samhällsklimat. Det var budskapet när Gudrun Schyman och M...

Lost Password

Register

Skip to toolbar