Studerande och unga

Skolinspektionen om HVB-placerade elevers utbildning

Skolinspektionen har släppt en ny rapport om HVB-placerade barn och ungdomars utbildning. Skolinspek...

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar...

Rekordmånga elever skolkar och riskerar hamna hos kronofogden

Allt fler elever på gymnasiet får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Enligt CSN är det så...

Vissa studenter kan få rätt till deltidssjukskrivning

Socialförsäkringsutredningen föreslår att det ska bli möjligt för studenter att sjukskrivas på delti...

Många prickas hos fogden när CSN inte får tag på dem

Flera unga med obetalda studieskulder slipper hamna hos Kronofogden efter att CSN aktivt ringt upp d...

28 000 studenter saknar sjukförsäkring

Reglerna i sjukförsäkringen gör att studenter måste ta studielån för att omfattas av sjukförsäkringe...

Myndighet bromsar ungas väg till jobb

De ungdomar som är intresserade av teknik måste ges möjlighet att välja utbildningar som leder till ...

Dags för studier- nytt inspirationshäfte om studier

Utbildning spelar en central roll för att människor ska få ett arbete och för att de ska kunna etabl...

Tomma fickor för många utländska studenter

Bland utländska studenter i Sverige finns det vissa som är så fattiga att de inte ens har råd med ma...

Rekordmånga elever fick studiebidraget indraget på grund av skolk

Drygt 21 000 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. ...

Moderniserad studiehjälp

Utgångspunkten i betänkandet är att en modern studiehjälp ska vara renodlad, ändamålsenlig, enhetlig...

Fortfarande utbildning straffbart?

Detta är den åttonde versionen av Utbildning straffbart? som Saco Studentråd skriver tillsammans med...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar