Socialförsäkringssystemet

Förlängd tid för socialförsäkringsutredning

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen får förlängd tid till den 2 mars, bestämde regering...

Senaste nytt från Socialförsäkringsutredningen

Socialförsäkringsutredningen har kunnat enas inom flera ideologiskt känsliga områden. En framtida pa...

Socialförsäkringsutredningens sista dagar

I februari kommer den parlamentariska socialförsäkringsutredningen att överlämna sitt slutbetänkande...

Juridik för socialt arbete 2:a uppl

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnad...

Stärk funktionshindrades rätt till försörjning

Möjligheterna att varje månad betala för bostad, kläder, mat och allt annat som en människa behöver ...

Socialförsäkring i förändring – Valspecial 2014

Valet 2014 innebär ett vägval för socialförsäkringarna. Det visar nyhetsbrevet Socialförsäkring i fö...

Uppföljning av socialtjänstens arbete med mottagare av ekonomiskt bistånd

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en modell för systematisk uppföljn...

Fler tycker det är okej med bidragsfusk

Svenskarnas bidragsmoral har åter försvagats. Behovet att stärka drivkrafterna till arbete är påtagl...

Socialförsäkringsutredningen har gått i stå

När bara ett halvår återstår tills socialförsäkringsutredningen ska vara klar tonar ordföranden Gunn...

Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området

Rapporten, som främst vänder sig till dem som arbetar inom socialtjänsten, ska ge vägledning om hur ...

LSS och annan närliggande lagstiftning

Den här boken ger en omfattande redovisning av LSS, regeringens kommentarer, Socialstyrelsens föresk...

Lost Password

Register

Skip to toolbar