Annonsutrymme premium"

Socialförsäkringssystemet

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens...

Läkemedelsförsäljning i Sverige – Analys och prognos 2017–2019

Socialstyrelsens rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i lä...

Fler väntas överklaga beslut om sjukpeng

Antalet beslut inom socialförsäkringen som överklagades till förvaltningsrätterna var förra året det...

F-kassan spår större utgifter

Föräldraförsäkringen och bostadsbidrag är de utgiftsområden i socialförsäkringen som påverkas mest a...

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll till forskarseminarium i Umeå

Onsdagen den 13 januari inleder socialförsäkringsminister Annika Strandhäll årets forskarseminarium ...

Basinkomst gör skillnad – nu vill fler länder testa

Medborgarlön kan efter lång tid vara på väg mot något av ett genombrott – i en rad europeiska länder...

Välfärdsbedrägerier är organiserade brottslighetens nya guldgruva

Just nu pågår Sveriges största rättegång någonsin – och den handlar om det som kallats den org...

FK vill ha 3,3 miljarder mer

Kostnaderna för sjukpenning och rehabilitering beräknas bli 36,9 miljarder i år och stiga till 49 mi...

Socialförsäkringsutredningen kritiseras

Socialförsäkringsutredningen har kallats den största utredningen i Sverige i modern tid. Men med tan...

Förlängd tid för socialförsäkringsutredning

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen får förlängd tid till den 2 mars, bestämde regering...

Senaste nytt från Socialförsäkringsutredningen

Socialförsäkringsutredningen har kunnat enas inom flera ideologiskt känsliga områden. En framtida pa...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar