Socialförsäkringssystemet

Hur lär man sig socialt arbete?

Enkelt uttryckt är målet med det sociala arbetet som bedrivs inom socialtjänstens Individ- och famil...

Krönika – Kan samtidens samhällsproblem ta lärdom av historien?

Sverige var under 1800-talet och början av 1900-talet ett av de fattigaste länderna i norra Europa.....

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens...

Läkemedelsförsäljning i Sverige – Analys och prognos 2017–2019

Socialstyrelsens rapporten redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i lä...

Fler väntas överklaga beslut om sjukpeng

Antalet beslut inom socialförsäkringen som överklagades till förvaltningsrätterna var förra året det...

F-kassan spår större utgifter

Föräldraförsäkringen och bostadsbidrag är de utgiftsområden i socialförsäkringen som påverkas mest a...

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll till forskarseminarium i Umeå

Onsdagen den 13 januari inleder socialförsäkringsminister Annika Strandhäll årets forskarseminarium ...

Basinkomst gör skillnad – nu vill fler länder testa

Medborgarlön kan efter lång tid vara på väg mot något av ett genombrott – i en rad europeiska länder...

Välfärdsbedrägerier är organiserade brottslighetens nya guldgruva

Just nu pågår Sveriges största rättegång någonsin – och den handlar om det som kallats den org...

FK vill ha 3,3 miljarder mer

Kostnaderna för sjukpenning och rehabilitering beräknas bli 36,9 miljarder i år och stiga till 49 mi...

Socialförsäkringsutredningen kritiseras

Socialförsäkringsutredningen har kallats den största utredningen i Sverige i modern tid. Men med tan...

  • 1
  • 2
  • 6

Lost Password

Register

Skip to toolbar