Sjukdom & arbetsskada

Sjukpenningtalet fortsätter att minska

Sjukpenningtalet minskar totalt sett för åttonde månaden i rad. Minskningen sker i alla Sveriges län...

Arbetsskadeförsäkringen ska bli mer rättssäker och jämställd

Regeringen tillsätter en utredning för en mer rättsäker och jämställd arbetsskadeförsäkring. Ansvari...

Regeringens nya krav ska minska sjuktalen

Regeringen vill sätta press på arbetsgivarna för att stoppa de ökande sjukskrivningarna. Nu sjösätts...

Svårt för kvinnor att få arbetsskador godkända

“Det är slående hur lite kunskap vi har om kvinnors arbetsmiljö och hur det påverkar kvinnors ...

Bortre gräns i sjukförsäkring bort

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen slopas den 1 februari nästa år. I budgeten föreslår också ...

Förbättra statistiken är inte Försäkringskassans uppgift

När Försäkringskassan söker ny personal läggs fokus på att sänka sjuktalen. Hur vore det att se till...

Kammarrätten klassar stress som arbetsskada

En överbelastad arbetsförmedlare får sina stressrelaterade besvär klassade som arbetsskada i kammarr...

Sjuka ska kontrolleras mer

Försäkringskassans kontroller ska nu öka, det säger socialföräkringsminister Annika Strandhäll (S). ...

Sjukkostnader ökar oväntat snabbt

Statens kostnader för sjukskrivningar och assistansersättning rusar. Försäkringskassan begär fem mil...

Nya arbetsmarknadsstöd dröjer trots dyster utveckling

Osäkerheten är stor kring regeringens planer för arbetsmarknadsstöd till personer med funktionsnedsä...

Sjukpenningtalet 2014

Sjukpenningtalet ökade i en något snabbare takt under 2014 jämfört med 2013. Samtidigt minskar antal...

Ministern: Gränsen för utförsäkring ska bort

Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister, är övertygad om att den bortre parentesen i sjukfö...

  • 1
  • 2
  • 6

Lost Password

Register

Skip to toolbar