Sjuk- och aktivitetsersättning

Regeringen vill stärka stödet i sjukskrivningsprocessen

Socialminister Annika Strandhäll presenterar i ett pressmeddelande regeringens nya initiativ för en ...

Sjukpenningtalet fortsätter att minska

Sjukpenningtalet minskar totalt sett för åttonde månaden i rad. Minskningen sker i alla Sveriges län...

Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom att prova arbete eller studier

Regeringen föreslår förbättrade möjligheter för vissa långtidssjukskrivna att prova arbete och för u...

”Förtidspension” möjlig från 19 år

Regeringen vill förändra reglerna för unga långtidssjukskrivna och sänka åldersgränsen för när så ka...

Rekordmånga unga förtidspensioneras

Antalet unga som får aktivitetsersättning, det som förut kallades förtidspension, ökar. Det visar ny...

Betänkande 2015/16:SfU9 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

Riksrevisionen har granskat om systemet med aktivitetsersättning är effektivt. Deras slutsats är att...

Förbättra statistiken är inte Försäkringskassans uppgift

När Försäkringskassan söker ny personal läggs fokus på att sänka sjuktalen. Hur vore det att se till...

Många unga med aktivitetsersättning saknar aktivitet

Många i gruppen unga med funktionsnedsättning som får aktivitetsersättning deltar inte i insatser so...

Sjukkostnader ökar oväntat snabbt

Statens kostnader för sjukskrivningar och assistansersättning rusar. Försäkringskassan begär fem mil...

Sjukpenningtalet 2014

Sjukpenningtalet ökade i en något snabbare takt under 2014 jämfört med 2013. Samtidigt minskar antal...

Ministern: Gränsen för utförsäkring ska bort

Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister, är övertygad om att den bortre parentesen i sjukfö...

Oklart om gräns i sjukförsäkring

Ett av de förslag som regeringen vill genomföra är vallöftet om att slopa den bortre tidsgränsen i s...

  • 1
  • 2
  • 6

Lost Password

Register

Skip to toolbar