Ekonomi

Ekonomiskt svaga grupper avstår oftast från läkemedel

Socialstyrelsens uppföljning av effekterna av ökande egenavgifter för läkemedel år 2000, visar att 2...

Hårdare regler för A-kassan

Den som är arbetslös och har a-kassa, får inte hjälpa till ideellt i till exempel barnens fotbollskl...

Nya pengar till långtidssjukskrivna

Nu ska Försäkringskassan hitta metoder att snabbt få ut de långtidssjuka i arbetslivet. RFV och AMS ...

”Skilda” par fuskar med bostadsbidrag

En rapport visar att par uppger att de separerat för att på så sätt få högre bostadsbidrag, underhål...

Archived: Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshets-försäkringen, socialförsäkringen och studiestödet

Riksdagen har beslutat om lagändringar för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte mellan de allm...

Archived: Välfärdsbokslut för 1990-talet

Kommittén Välfärdsbokslut har lämnat sitt slutbetänkande. I detta beskriver man hur välfärden sett u...

Archived: Propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor till Riksdagen

Regeringen har överlämnat propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor till riksdagen som rör olika f...

Lost Password

Register

Skip to toolbar