Godman & förvaltare

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att säkerställa att det finns tillgång till kval...

Min vilja måste väga tungt i valet av god man

Grundläggande är att FN:s konvention och de handikappolitiska målen ska styra kommunernas insatser f...

Gode män-systemet är inte säkert för de mest utsatta

Regelsystemet för gode män är inte rättssäkert för de mest utsatta och bör utredas. Men en person so...

Fungerar systemet med god man?

Antalet personer som behöver hjälp med att klara sin ekonomi av en god man ökar. Men tillsynen brist...

Gör om hela systemet för gode män

Systemet för gode män och förvaltare vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas...

Personlig assistent och god man

Rapporten redovisar Socialstyrelsens återrapportering till regeringen. Uppdraget har varit att analy...

God man ska kunna utses i förtid

I framtiden ska man själv kunna avgöra vem som ska bli ens gode man om man drabbas av sjukdom.

Bättre villkor för gode män och förvaltare

Regeringen vidtar nu åtgärder för att förbättra villkoren för gode män och förvaltare för att säkers...

Nationell utbildning för gode män till ensamkommande barn

Nu lanserar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Migrationsverket, Socialstyrelsen ...

Ask vill skärpa lag om gode män

Ett nytt lagförslag kring gode män bereds nu på justitiedepartementet och ska vara klart inom ett år...

Många gode män missköter sig

”Ett besvärande problem” I år beräknas runt 4000 ensamkommande flyktingbarn komma till Sverige och a...

Systemet med god man bör bli mer rättssäkert

Det finns uppenbara brister i rättssäkerheten idag när det gäller systemet med förvaltare och så kal...

Lost Password

Register

Skip to toolbar