Funktionshinder

Forskning om funktionshinder pågår nr 2 Ute nu!

Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet har släppt nr två av sin tidning Fo...

Tydligare regler om extra elevpeng

Reglerna om extra pengar för elever som behöver särskilt mycket stöd ska göras tydligare. Tilläggsbe...

Strandhäll lovar bekämpa ökande fattigdom

Utvecklingen måste vändas, det säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll idag i en kommentar...

Stärk funktionshindrades rätt till försörjning

Möjligheterna att varje månad betala för bostad, kläder, mat och allt annat som en människa behöver ...

Kommunernas kostnader ökar

Under förra året ökade kommunernas kostnader inom alla verksamheter. Allra störst var kostnadsökning...

Höga hyror gör funktionsnedsatta fattiga

Många människor med varaktig funktionsnedsättning lever under existensminimum. Nu måste lagstiftaren...

Tandvårdsmiljarder används inte

6,8 miljarder kronor som staten budgeterat för tandvårdsstöd har inte använts sedan tandvårdsreforme...

Förmånsintyg sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappsersättning

Om du har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappsersättning kan du får ett förmånsinty...

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

I propositionen föreslås en ny lag som ger kommunerna möjlighet att lämna ekonomiskt stöd för anskaf...

Samarbete underlättar för föräldrar

En snabb och smidig process som underlättar för föräldrarna. Så beskriver Ann-Charlotte Nordström, k...

Fler klassas som funktionshindrad

Arbetsförmedlingen klassar var fjärde arbetssökande som funktionshindrad. För 20 år sedan var de en ...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar