Försörjningsstöd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd sjunker sakta

Kostnaderna för det ekonomiska biståndet minskar med några procent vid en jämförelse mellan fjärde k...

Unga hushåll minskar sitt beroende av ekonomiskt bistånd

Kommunernas kostnader för det ekonomiska biståndet minskar med drygt tio procent för unga hushåll me...

Långvarigt behov av ekonomiskt bistånd oroar

För första gången presenteras öppna jämförelser över ekonomiskt bistånd.

Socialbidrag under första halvåret och andra kvartalet 2000

Kommunvis redovisning av utbetalt socialbidrag.

Tipsbok ska minska felbetalda socialbidrag

Beräkningar antyder att omkring 17,5 procent av det ekonomiska bistånd som kommunerna betalar ut går...

Tips mot felaktiga utbetalningar

En alltför stor del av det ekonomiska biståndet från kommunerna betalas ut felaktigt varje år. Men d...

Fattigsidan.se

Fattigsidan är en fortsättning på Fattigbloggen som Aftonbladet höll mellan den 17:e mars och 17:e a...

Ska leva på 97 kr – per dag

Aftonbladets Jessica Ritzén testar hur man klarar sig på socialbidrag. Precis som de hundratusentals...

Så påverkar EG-rätten socialtjänsten

Soci­altjänsten kommer allt oftare i kontakt med utländska EU-medborgare och frågar sig vilken rätt ...

Värdesäkring av riksnormen

I departementspromemorian presenteras förslag till ändrad omräkningsmetod för riksnormen i försörjni...

Socialbidrag med kvalitet – ett klientperspektiv

Socialbidrag med kvalitet är namnet på ett utvecklingsarbete som bedrivits av Fokus Kalmar län tills...

Möjlighet att jämföra den egna ekonomin med försörjningsstöd

Försörjningsstödet är en del av kommunens ekonomiska bistånd (socialbidraget) och gäller de vanligas...

Lost Password

Register

Skip to toolbar