Försörjningsstöd

81 000 000 kronor till kommunerna för fritidspeng

Socialstyrelsen ska betala ut 81 000 000 kronor till kommunerna. Medlen avser kompensation för utöka...

JO: Socialtjänsten ska inte söka efter information om enskilda på Facebook

En socialnämnd bör inte rutinmässigt söka efter information på internet om personer som ansökt om fö...

Socialbidrag förpassar dig längst ner på samhällsstegen

Oberoende av politisk majoritet har socialbidragen urholkats. I dag får du 90 procent av vad du fick...

Allt fler fastnar i socialbidrag

Drygt 400.000 personer fick socialbidrag, eller försörjningsstöd som det numera heter, under förra å...

Allt fler arbetslösa och sjukskrivna behöver försörjningsstöd

För svag välfärd är den snabbast växande orsaken till att allt fler behöver försörjningsstöd. Arbets...

Många har stöd trots heltidsjobb

Många tvingas söka försörjningsstöd trots att de yrkes­arbetar. Orsaken är att de inte kan leva på s...

Socialchefer oroade över försörjningsstöd

VÄLFÄRDSUTVECKLINGEN: “Ska vi acceptera att försörjningsstödet är en sorts a-kassa?” Det...

Uppdrag angående modell för stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar

Regeringen beslutar att ge Myndigheten för ungdoms- och civil-samhällesfrågor i uppdrag att beskriva...

Arbetslöshet är vanligaste orsaken till behov av ekonomiskt bistånd

Vanligaste försörjningshindret 2013 var relaterat till arbetslöshet, 48 procent av alla vuxna som fi...

Systematisk uppföljning av ekonomiskt bistånd ska utredas

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en modell för systematisk uppföljn...

Uppföljning av socialtjänstens arbete med mottagare av ekonomiskt bistånd

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en modell för systematisk uppföljn...

Utsatta tvingas ta hjälp av kyrkan när socialtjänsten sviker

Den svenska socialtjänstlagen är en av världens främsta, med uppdrag att ”på demokratins och solidar...

Lost Password

Register

Skip to toolbar