Försörjningsstöd

Många tvingas till socialen

Den gamla bilden av socialbidragstagare stämmer inte längre. Det handlar inte enbart om personer med...

Snabbare pengar till bidragstagare

Trelleborg blir först i landet med att betala ut försörjningsstöd samma dag som ansökan kommer in.

Bostadsbristen tvingar socialtjänsten till dyra lösningar

Den stora bostadsbristen gör att allt fler sörmlänningar söker sig till socialtjänsten för akuta bos...

Vart femte barn bor i familj med bistånd

Här bor procentuellt sett flest barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i Sverige. Det handlar om runt...

Fritidspeng används inte – men behöver inte återbetalas

Staten satsade 40 miljoner kronor på den så kallade fritidspengen förra året – det ekonomiska stöd s...

Nekades bistånd efter Facebook-kontroll

Malmöpappan nekades ekonomiskt bistånd till hyra, mat, förskoleavgift och mediciner efter att social...

God samverkan – för individens bästa

Här finns kunskap, inspiration och tips för samverkan kring personer som har ekonomiskt bistånd och ...

Ska fondmedel till fattiga dras av från socialbidraget?

Är det okej att bidrag från kyrkan, fonder och liknande dras av från enskilda människors försörjning...

Ingen fritidspeng från nästa år

Fritidspengen avskaffas den 1 januari nästa år. Förslaget kommer i höstens budget, uppger regeringen...

Skenande bidrag bromsade

Den kraftiga ökningen av antalet Malmöbor som behöver socialbidrag har planat ut. Det är resultatet ...

Allt fler med jobb lever i fattigdom

För vissa lönar det sig att jobba, för andra inte. Så ser verkligheten ut i Sverige just nu. Att kla...

Fattiga får ingen nytta av skadestånd

En person som utsatts för brott och fått ideellt skadestånd har inte rätt till försörjningsstöd. Tro...

Lost Password

Register

Skip to toolbar