Försörjningsstöd

Förstärk anknytningen till arbete för enskilda med socialbidrag

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder personer i arbe...

Socialbidrag under de tre första kvartalen och tredje kvartalet 1997

Ingår i Sveriges Officiella Statistik. Sammanfattning.

Socialbidrag under de tre första kvartalen och tredje kvartalet 1998

Ingår i Sveriges Officiella Statistik.

Socialbidrag under första kvartalet 1998

Ingår i Sveriges officiella statistik.

Socialbidrag under första halvåret och andra kvartalet 1998

Ingår i Sveriges Officiella Statistik

Socialbidrag under första halvåret och andra kvartalet 1997

Ingår i Sveriges Officiella Statistik. Sammanfattning.

Handläggning av ekonomiskt bistånd

Detta är en del av riktlinjerna för socialtjänsten i Stockholms stad. Riktlinjerna uppdateras regelb...

På tröskeln till bidrag

Mottagningen av nya socialbidragsansökningar på sju socialkontor i Sverige.

Många unga lever på ekonomiskt bistånd

Många unga tvingas leva långvarigt på ekonomiskt bistånd. 40 procent av alla biståndstagare är mella...

Det möjligas konst. Om ekonomiskt bistånd, utredning och rehabilitering.

Det finns många föreställningar om arbetet med ekonomiskt bistånd – att det är tråkigt eller har låg...

Kidnappad av verkligheten. Om vägar ut ur långvarigt ekonomiskt biståndsmottagande

Socialbidraget är det yttersta skyddsnätet i vårt trygghetssystem. Det är tänkt som ett tillfälligt ...

Ekonomiskt bistånd – Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten

Denna handbok är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd. Syftet med handboken är att fört...

  • 1
  • 9
  • 10

Lost Password

Register

Skip to toolbar