Försörjningsstöd

LSS-insatser till funktionsnedsatta ökar

Kommunernas insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fortsätter ...

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Regeringen föreslår ett förtydligande av det i lagen redan befintliga kravet på den enskilde att i f...

Antalet bidragsförsörjda oförändrat

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag var 809 475 förra året. De...

Oanmälda hembesök mot fattigdom?

Hur hanterar samhället människors utsatthet? När Emma Stormdal i Bang 2013 skildrade en vardag utan ...

Allt fler nekas försörjningsstöd – tvingas sova på gatan

Antalet socialbidragstagare minskar för varje år i Stockholm. En framgångssaga, enligt den tidigare ...

Unga fixar sig hjälp till jobb

Att hjälpa unga vuxna från försörjningsstöd till jobb är målet med projektet Unga fixare som pågått ...

Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd – En uppföljning

I den här rapporten presenterar Socialstyrelsen sin uppföljning av reformen med en så kallad jobbsti...

Här är butiken där fattiga får handla billigare

Konceptet med social supermarket kommer till Sverige. I december öppnar Stockholms stadsmission en m...

Riksnormen i försörjningsstödet höjs

I den budgetöverenskommelse som regeringen slutit med Vänsterpartiet höjs riksnormen i försörjningss...

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2014

Socialstyrelsen redovisar statistik över försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bis...

M: Bidragscurling bryter inte utanförskapet

“Försörjningsstödet ska fungera som skyddsnät vid akuta situationer. Så fungerar det dock inte...

Hårdare krav för försörjningsstöd

I en ledare kritiserar Socialpolitik ett utspel från Moderaterna om att de i sin skuggbudget kommer ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar