Föräldrar och barn

Svenska föräldrar har miljardskuld för underhåll

Antalet föräldrar som är skyldiga pengar för underhåll till sina barn har minskat de senaste åren. M...

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av föräldraförsäkringen

En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Sy...

”Anpassa föräldraförsäkringen till det moderna arbetslivet”

“Föräldraförsäkringen behöver moderniseras. Den behöver anpassas bättre för företagare och stu...

Föräldrar ska själva sköta betalningarna

Nu höjs kraven på mammor och pappor att sköta underhållet själva. Nästa år kan därför separerade för...

Socialtjänsten bör uppmärksamma barnens behov i större utsträckning

När socialtjänsten beviljar familjer ekonomiskt bistånd är det viktigt att ta hänsyn till barnens be...

Höjt underhållsstöd från den 1 oktober

Den 1 oktober höjs underhållsstödet med 300 kr till 1 573 kronor per barn och månad. Underhållsstöd ...

Segregationen och klyftorna borde oroa långt fler

Närmare en tredjedel av alla barn i Sverige tillhör olika minoriteter i dag. Gemensamt för många av ...

Vart femte barn bor i familj med bistånd

Här bor procentuellt sett flest barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i Sverige. Det handlar om runt...

En av sex barnfamiljer under fattigdomsgräns

Var sjätte svensk barnfamilj lever på en nivå som ligger under EU:s fattigdomsgräns – och utan stöd ...

Barnens perspektiv i fokus

Försäkringskassan ska vara i framkant och ta tydlig ställning i arbetet för barns rätt inom sitt ver...

Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

Regeringen avser att ge Försäkringskassan ett utökat uppdrag som innebär att myndigheten ska ge förä...

Fattiga unga mår sämre

Ökande välfärd i Europa och Nordamerika har lett till bättre hälsa bland ungdomar. Men hälsogapet me...

  • 1
  • 2
  • 6

Lost Password

Register

Skip to toolbar