Fondmedel

Ska fondmedel till fattiga dras av från socialbidraget?

Är det okej att bidrag från kyrkan, fonder och liknande dras av från enskilda människors försörjning...

Global Grant – stöd och stipendier

Ger varje år ut handböckerna Stora Fondboken med 8000 utvalda bidrag och fonder. Global Grant tillha...

Stipendier för studerande

På SYO-guidens hemsida finns länkar till en mängd olika stipendier.

Stipendieportal

Nationell stipendieportal vid Lunds Universitet.

Fondfakta

Fondförmedling där Du kan få hjälp att söka bland många olika stipendier.

Stiftelser och fonder

Detta sökregister är skapat genom ett utdrag ur det stiftelseregister som förs hos Länsstyrelsen. Du...

Lost Password

Register

Skip to toolbar