Dödsbo

Minneslista dödsboutredning

Advokatsamfundets minneslista för dödsboutredning.

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd

Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet saknar tillgångar h...

Att arbeta som boutredare i Stockholms stad – om förhållningssätt och bemötande

Denna rapport är en del av projektet ”Kompetensutveckling för boutredare – från ensamarbete till sam...

Information från Konsumenternas Bank- och försäkringsbyrå

Här finns information om vad som gäller för dödsbon, om kontakten med banken och vad man gör om peng...

Vårdnadsintyg

Vårdnadsintyg visar vem som vid dödstillfället har hand om den avlidnes bo. Vårdnadsintyget skrivs u...

Dödsboanmälan

Exempel på hur en kommun informerar om hur det går till när ett dödsbo saknar nödvändiga medel.

Information om dödsbon/bouppteckning

Riksskatteverkets information om dödsbon. Här finns allmän information och information om taxeringen...

Lost Password

Register

Skip to toolbar