Budget

Vårbudgetreformer på Socialdepartementets områden

2016 års vårbudget lämnas till riksdagen. På Socialdepartementets områden innebär det ökade anslag t...

Koll på pengarna 2014

Här får du konkreta råd om hushållets ekonomi. Du får veta hur mycket som är rimligt att lägga ner p...

Ekonomismart

Ekonomismart är ett samarbetsprojekt mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket och Finansinspektione...

Budgetverktyget Överblick

Med verktyget Överblick ser du hur din ekonomi utvecklas. Inkomster, utgifter samt resultat visas oc...

Konsumentverkets beräknade kostnader per månad, 2013

Konsumentverket beräknar varje år skäliga levnadskostnader för några av de vanligaste hushållsutgift...

Lättare jämföra priser på telefoni och Internet

Nu blir det lättare att hjälpa klienter att jämföra olika tele- och Internetoperatörers priser. Kons...

Lost Password

Register

Skip to toolbar