Arbetslöshet

Regeringens prioriterade områden

Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. Med den svenska modellen som grund och modern...

Ny rapport visar rekordlåg arbetslöshet bland unga

Ungdomsarbetslösheten minskar och är nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen, 2008...

Nyanlända får jobb och utbildning på äldreboenden i Helsingborg

I våras gjorde omsorgsföretaget Vardaga en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring pr...

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsför...

Inga stora regionala skillnader på arbetsmarknadsutbildningens effekter

Riksrevisionen har granskat om det finns regionala skillnader i hur väl Arbetsförmedlingens arbetsma...

Här finns jobben efter högskola och universitet

Det är dags för val till högskolor och universitet. De som börjar studera till ingenjörer, lärare oc...

Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning leder till lägre arbetsinkomster

Arbetssökande som deltar i Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning får l...

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar...

Många tvingas till socialen

Den gamla bilden av socialbidragstagare stämmer inte längre. Det handlar inte enbart om personer med...

SVT erfar: A-kassan höjs från september

Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att a-kassan ska höjas i höst. Den 7 september höjs t...

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Regeringen vill genom förslagen få rätt att bestämma att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) fö...

Rättsosäkert med nytt a-kassesystem

Arbetsförmedlingens krav på aktivitetsrapporter från de arbetslösa, som infördes för ett år sedan, ä...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar