Tobak

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016-2020

Regeringen beslutar att ge länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en ...

En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk

Tobaksdirektivsutredningen lämnar i slutbetänkande ett antal förslag som syftar till att minska bruk...

”Tobacco Endgame” del av regeringens ANDT-strategi

Under 2015 har regeringen gjort en översyn av inriktningen på den framtida politiken för alkohol-, n...

Förbud mot tobaksreklam i butiker minskar ungas rökning

Att förbjuda tobaksreklam även där tobaksprodukterna säljs, minskar rökningen bland ungdomar. Det vi...

Förebyggbar död kräver perspektivskifte

“Sverige har halkat efter i preventionsligan, trots att vi ratificerade WHO:s tobakskonvention...

”E-cigarettreklam kan spoliera decennier av tobaksförebyggande arbete”

Marknadsföringen av e-cigaretter till ungdomar riskerar att spoliera tobaksförebyggande framgångar s...

”Skydda barn och unga mot riskerna med e-cigaretterna”

“Forskning tyder på att e-cigaretter riskerar hälsan. Innan vi vet säkert hur hälsofarliga de ...

Kontrollköp av alkohol och tobak

Från och med 1 maj ändras lagen så att kommuner kan utföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfr...

Rökning kraschar biståndstagares ekonomi

Rökare eller snusare som får ekonomiskt bistånd tvingas köpa tobak för pengar som beviljats för sake...

Lågutbildade kvinnor dör i förtid

Lågutbildade kvinnor har inte fått del av den hälsoförbättring som övriga befolkningen. Rökningen är...

Skolturné om tobak och barnarbete

Tobaksbarn heter en ny webbplats och en riksomfattande föreläsningsturné som A Non Smoking Generatio...

Rökslutares barn röker nästan lika mycket som barn till storrökare

Barn till föräldrar som röker eller har rökt börjar själva röka betydligt oftare än de som har föräl...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar