Spelberoende

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens...

Unga män fastnar allt oftare i spelmissbruk

Spelmissbruket har flyttat in i pojkrummen. – Barn och ungdomar fullständigt bombas med spelreklam i...

Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem

Spelproblem orsakar sociala, ekonomiska och hälsomässiga skadeverkningar både för den enskilde och f...

Allt färre personer spelar spel om pengar

Andelen personer i befolkningen som spelar spel om pengar fortsätter att minska. Mellan år 2014 och ...

Spel – beroendet som ingen vill ta ansvar för

När diagnosinstrumentet DSM 4 uppdaterades till DSM 5 kom spel med som en beroendesjukdom. Det har d...

Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. I en promemoria lämnas förslag och överväganden som s...

Jakten på datorspelsberoendet

Senaste tio åren har minst sex barn omhändertagits för datorspelsberoende i Sverige. Men är datorspe...

Spelmissbruket ökar bland unga i Stockholm

Nätkasinon och vadslagning. Bonusar vid registrering och aggressiv reklam, särskilt under jul- och n...

Sök medel för metoder som motverkar spelproblem

Folkhälsomyndigheten utlyser medel i syfte att utveckla och utvärdera förebyggande metoder som motve...

Dömd till tvångsvård för datorspelande

En tonårspojke i Östergötland ska omedelbart tas om hand enligt Lagen om vård av unga (LVU) eftersom...

Satsning för att förebygga spelproblem

Folkhälsomyndigheten satsar 5,5 miljoner kronor under 2014 för att utveckla och utvärdera metoder so...

Ny behandling av mobilmissbruk

Mobilerna har blivit den nya cigaretten, vi tar upp den så fort vi har tråkigt eller känner oss ängs...

Lost Password

Register

Skip to toolbar