Droger och beroenden

HSLF-FS 2016:1 Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende...

Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem

Spelproblem orsakar sociala, ekonomiska och hälsomässiga skadeverkningar både för den enskilde och f...

”Tobacco Endgame” del av regeringens ANDT-strategi

Under 2015 har regeringen gjort en översyn av inriktningen på den framtida politiken för alkohol-, n...

Skollagen hindrar skolans arbete mot narkotika

“Skolinspektionen riktade i augusti hård kritik mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda som stängt av...

Nya riktlinjer för att behandla alkoholproblem

Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp ...

Behandling vid allvarligt beroende regleras

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd som reglerar behandling vid allvar...

Förbud mot tobaksreklam i butiker minskar ungas rökning

Att förbjuda tobaksreklam även där tobaksprodukterna säljs, minskar rökningen bland ungdomar. Det vi...

Förebyggbar död kräver perspektivskifte

“Sverige har halkat efter i preventionsligan, trots att vi ratificerade WHO:s tobakskonvention...

”E-cigarettreklam kan spoliera decennier av tobaksförebyggande arbete”

Marknadsföringen av e-cigaretter till ungdomar riskerar att spoliera tobaksförebyggande framgångar s...

Förebygg.nu – dokumentation 2015

Här presenteras dokumentation från Förebygg.nu, 11-12 november 2015. Till materialet hör Malin Bille...

Unga söker hjälp för missbruk av tv-serier

Tv-serier har blivit en missbrukstrend bland studenter, erfar Studenthälsan i Lund. Studenterna i Lu...

Socialstyrelsens reviderade Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården

Den 24 november 2015 arrangerades en heldagskonferens om Socialstyrelsens reviderade Nationella rikt...

Lost Password

Register

Skip to toolbar