Droger och beroenden

”Återfall i drickande beror inte på bristande vilja”

Social stress är den vanligaste orsaken till återfall hos alkoholberoende personer, säger forskaren ...

Unga män fastnar allt oftare i spelmissbruk

Spelmissbruket har flyttat in i pojkrummen. – Barn och ungdomar fullständigt bombas med spelreklam i...

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016-2020

Regeringen beslutar att ge länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en ...

Narkotikan kräver 18 dödsfall – varje vecka

“Den gängse bilden av narkotikadöden som en utslagen individ på en smutsig offentlig toalett ä...

En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk

Tobaksdirektivsutredningen lämnar i slutbetänkande ett antal förslag som syftar till att minska bruk...

Många orsaker bakom narkotikadöd

Socialstyrelsen har gått igenom dödsorsaksintyg för 2014 och analysen ger en mer nyanserad bild av d...

Alkohol & Narkotika: ​FN-möte om narkotika

Det var 1998 som FN:s generalförsamling senast samlades för att diskutera narkotika och narkotikapol...

Handsprit tas bort efter ny trend

Flera apotek har tagit bort handsprit från sina hyllor sedan ungdomar börjat dricka det för att bli ...

Gratis narkotikatest för missbrukare i Linköping

Sex kommuner i landet erbjuder rena sprutor till missbrukare för att motverka infektioner. Brukarför...

Absurt att dela ut sprutor till unga narkomaner

“Regeringen har lagt ett förslag om att lagen om sprututbyte ska ändras. Bland annat föreslås ...

Drogtester måste användas sparsamt

“Drogtester innebär alltid ett grovt ingrepp i en människas integritet och ska därför användas...

Grovt kriminell drev hem för flyktingbarn

Kriminella kan tjäna stora pengar på utsatta barn. DN kan avslöja att en flerfaldigt dömd 39-åring m...

Lost Password

Register

Skip to toolbar