Missbruksvård

”Narkomanvården behöver få en nationell strategi”

“Beroende av opiater, som heroin och morfin, intar en särställning bland beroende­tillstånd. R...

Missbruk – Enstaka program kan minska visst riskbruk bland unga

Det är möjligt att förmå unga personer att dricka något mindre om exempelvis kommun, skola, polis oc...

Socialstyrelsens reviderade Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården

Den 24 november 2015 arrangerades en heldagskonferens om Socialstyrelsens reviderade Nationella rikt...

Tvångsvården får fler platser

Det råder stor efterfrågan på låsta platser inom ungdomsvården och missbruksvården. Under 2016 utöka...

Socialtjänsten uppfyller inte kvalitetskrav inom missbruksvården

För att människor med missbruksproblem ska ges goda förutsättningar att bli fria från sitt missbruk ...

Hel vårdkedja bryter ond cirkel för missbrukare

“Missbrukare befinner sig ofta i en ond cirkel av hemlöshet och missbruk. För att bryta den kr...

Svenska missbrukspolitiken är förlegad

Den svenska missbrukspolitiken behöver lägga mer fokus på individens behov och förebyggande arbete. ...

Bättre kompetens i missbruksvården

Över hälften av landets kommuner har utbildat personal i att uppmärksamma och stärka föräldrarollen ...

Uppföljning av insatser för vuxna med missbruk (UIV)

De främsta hindren för att systematiskt använda UIV är ”svårt att prioritera/hinner inte träffa mina...

Drogfrihet måste vara ­målet för missbrukarvård

Substitutionsdroger ingen lösning. Att behandla narkomaner med narkotika innebär stora risker, och m...

Projekt hjälper hemlösa ut i arbetslivet

Lönen direkt i handen: För ett och ett halvt år sedan startade Stockholms Stadsmission ett projekt f...

Kvinnors rätt till trygghet och boende

Vilket stöd behöver våldsutsatta kvinnor med eget missbruk för att lämna missbruket och påbörja en å...

Lost Password

Register

Skip to toolbar