Drogpolitik

Världens drogproblem

”War on drugs”, kriget mot narkotika med militära medel trappas ner. Istället riktas fokus mot missb...

Alkohol & Narkotika: ​FN-möte om narkotika

Det var 1998 som FN:s generalförsamling senast samlades för att diskutera narkotika och narkotikapol...

”Tobacco Endgame” del av regeringens ANDT-strategi

Under 2015 har regeringen gjort en översyn av inriktningen på den framtida politiken för alkohol-, n...

”Skydda barn och unga mot riskerna med e-cigaretterna”

“Forskning tyder på att e-cigaretter riskerar hälsan. Innan vi vet säkert hur hälsofarliga de ...

Synnerligen grova narkotikabrott ska ge hårdare straff

Regeringen föreslår att två nya brott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkot...

Svenska missbrukspolitiken är förlegad

Den svenska missbrukspolitiken behöver lägga mer fokus på individens behov och förebyggande arbete. ...

Nya ANDT-programmet vill förhindra all skadlig alkoholkonsumtion

Regeringen har släppt åtgärdsprogrammet för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken för i ...

Så påverkas unga av alkoholreklamen

Tonåringar väljer tre gånger så ofta de alkoholmärken som marknadsförts i program de sett på TV än a...

Allt fler söker vård för cannabis

Var tjugonde person har testat droger och 27 miljoner har drogproblem. Ändå får bara var sjätte vård...

IOGT-NTO startar Alkoholstörningsjour

Nyligen startades Alkoholstörningsjouren som visar hur störande alkoholreklam kan se ut. Dessutom ka...

Många cannabinoider på gång stoppas

Folkhälsomyndigheten vill att regeringen klassar 21 nya cannabinoider som förekommer i ”rökmixar” so...

Sverige och USA motsätter sig legalisering av narkotika

Under högnivåmötet i FN:s narkotikakommission sammankallade USA:s och Sveriges regeringar till ett m...

Lost Password

Register

Skip to toolbar