Behandlingsarbete

Fler platser i missbruksvården

Statens institutionsstyrelse (Sis) öppnar tillfälliga avdelningar för missbruksvård för att lätta på...

Stockholm visar hur bra beroendevård kan se ut

Under hösten har beroende- och missbruksvården börjat diskuteras igen. Men det man diskuterar är huv...

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:20) om hem ...

En kombination av insatser behövs

Debattartikel på SvD Brännpunkt av Heike Erkers med flera. En hög kvalité i missbruk- och beroendevå...

Missbruksverksamheter som vill förbättra insatserna inbjuds delta i forskningsprojekt

Många missbruksverksamheter använder ASI (Addiction Severity Index) i utredning och uppföljning. Nu ...

Gör missbruksvården till en valfråga

Genom att organisera om välfärden, ta vara på missbruksutredningens förslag och modernisera lagstift...

Gör missbruksvården till en valfråga

Genom att organisera om välfärden, ta vara på missbruksutredningens förslag och modernisera lagstift...

Tolvstegsmetoden – från hyllad till synad

Tolvstegsmetoden fick snabbt stort genomslag i Sverige på åttiotalet. Nu utmanas metoden av behandli...

Missbruk påverkar hela familjen

Brief Strategic Family Therapy (BSFT) är en kort, konkret, praktisk och processinriktad behandlingsm...

Ny medicin mot kokainberoende?

En nyligen upptäckt kemisk förening har i djurförsök visat sig vara effektiv för att bota kokainbero...

Många alkoholberoende kan få mer effektiv behandling

Omkring 600 000 personer i landet är beroende av alkohol. De allra flesta söker aldrig hjälp, trots ...

Flexibel undervisning i ny webbutbildning för ASI–användare

Socialstyrelsen har lanserat en webbutbildning om ASI intervjun (Addiction Severity Index). Webbutbi...

Lost Password

Register

Skip to toolbar