Behandlingsarbete

HSLF-FS 2016:1 Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende...

Möten mot missbruk

LifeRing är en självhjälpsverksamhet för att ge varandra stöd på vägen till ett liv utan droger. Met...

Magnetism ska göra alkoholister nyktra

För första gången ska alkoholister behandlas med magnetisk stimulering av hjärnan. Studien leds av e...

Svenska missbrukspolitiken är förlegad

Den svenska missbrukspolitiken behöver lägga mer fokus på individens behov och förebyggande arbete. ...

Bostadsbrist – en av förklaringarna till ökat tryck på missbruksvården

Det blir allt svårare att få en plats för tvångsvård av missbrukare. En förklaring kan vara bostadsb...

Vi kan inte fortsätta låta missbrukare dö

Debattörerna: Vi kan göra både och: jobba med skademinimering och en nollvision mot narkotika. Heroi...

Subutex i beroendevården har spelat ut sin roll

Vi skulle önska att Socialstyrelsen gör ett tydligt ställningstagande för säker och evidensbaserad b...

Medicinska skäl lyfts fram i LARO-föreskrift

Både när en patient ska skrivas in i läkemedelsassisterad behandling och när han eller hon ska skriv...

Tveksam evidens för missbruksvården

Många patienter får inte vara med när behandlingsmetoder utvärderas. Det kan leda till felaktiga slu...

Stora skillnader på missbruksvård

Göteborg lägger ned fyra gånger mer pengar per invånare på vård av missbrukare jämfört med Stockholm...

Få rattfyllerister tackar ja till hjälp

Mindre än 50 rattfyllerister tackade ja till hjälp under polisens nationella insatsvecka mot rattfyl...

  • 1
  • 2
  • 6

Lost Password

Register

Skip to toolbar