Anhöriga

Drogtester måste användas sparsamt

“Drogtester innebär alltid ett grovt ingrepp i en människas integritet och ska därför användas...

Allt färre tonåringar bjuds på alkohol av sina föräldrar

Åtta av tio föräldrar låter inte sina tonåringar smaka på alkohol när de firar in det nya året tills...

Ny metod ska ge anhöriga till missbrukare kraft

Anhöriga och närstående till personer som har alkohol- och drogproblem kan nu få hjälp av en ny meto...

Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar

8 procent av svenska barn har en förälder som fått vård på grund av missbruk eller psykisk sjukdom o...

Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar

8 procent av svenska barn har en förälder som fått vård på grund av missbruk eller psykisk sjukdom o...

Att leva med FAS

FAS, Fetalt Alkohol Syndrom, är ett internationellt problem. Idag är det FAS-dagen som uppmärksamma ...

Trygga Barnen

Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, unga och a...

Kommun inte skyldig att hjälpa medmissbrukare

Kommuner har ansvar för vård och behandling av missbrukare men inte för personer som är medmissbruka...

Dags för anhörigorganisationer att söka statsbidrag

Statsbidraget ska stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre e...

Riksrevisionen: Stödet till anhöriga som vårdar närstående bör utvecklas

Många anhöriga tvingas ibland ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar me...

Barn till beroende får egen BVC

Barn till föräldrar som har problem med alkohol eller droger får en egen ambulerande barnavårdscentr...

Kampanjvecka: Politik spelar roll!

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Många av barnen kommer att klara...

Lost Password

Register

Skip to toolbar