Droger och beroenden

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens...

”Narkomanvården behöver få en nationell strategi”

“Beroende av opiater, som heroin och morfin, intar en särställning bland beroende­tillstånd. R...

Många ensamkommande använder heroin

Polis och socialtjänsten slår nu larm om att många av de ungdomar som flytt från Afghanistan till Sv...

Nässprej ska rädda liv vid överdoser

Ett nässprej med preparatet naloxon kan häva heroinet i kroppen på en missbrukare som har tagit en ö...

Allt fler ensamkommande vårdas för drogproblem

Allt fler ensamkommande ungdomar och barn söker hjälp för drog- och alkoholproblem, rapporterar Sver...

Missbruk – Enstaka program kan minska visst riskbruk bland unga

Det är möjligt att förmå unga personer att dricka något mindre om exempelvis kommun, skola, polis oc...

Forskningskritik om narkotikadöda

Tre forskare anklagar på Dagens Nyheters debattsida Socialstyrelsen för att försöka tona ner den ökn...

”Vi kommer att förbättra dödsfallsstatistiken”

“Socialstyrelsen ska inte och har inte för avsikt att undanhålla fakta (DN Debatt 3/4). Social...

”Faktisk ökning av antalet narkotikadödsfall mörkas”

“Det är anmärkningsvärt att Socialstyrelsen hävdar att ökningen av antalet narkotikarelaterade...

Drogfrågan på agendan

“När vi har arbetat med det här numrets tema Beroende har vi ändå fått en känsla av att missbr...

Världens drogproblem

”War on drugs”, kriget mot narkotika med militära medel trappas ner. Istället riktas fokus mot missb...

Lost Password

Register

Skip to toolbar