Brukarinflytande

BRUS – Brukarmedverkan i Utbildning i Socialt Arbete

Brus är ett samarbete mellan åtta socialhögskolor i Sverige. Syftet är att utveckla nya metoder att ...

Inflytandeprojektets slutrapport

Vad gjorde egentligen Inflytandeprojektet och varför gjordes det? Vad ger projektet för förslag till...

Att förändra det oföränderliga. Rapporter om och av brukare.

Att förändra det oföränderliga och beskriver arbetet med brukarrevision vid Stora Sköndal i Stockhol...

Inflytande – en väg till bättre hälsa

Vägledningen Hitta rätt! beskriver metoder för hur brukarinflytande kan uppnås och vänder sig främst...

C4 modellen – samverkan mellan huvudmän inom psykiatrin

C4-modellen är en modell som går ut på att öka den enskilde psykiskt funktionshindrades delaktighet ...

Individuell plan enligt LSS – vad säger lag och förarbeten?

De individuella planerna har visat sig vara effektiva, men då måste de användas på rätt sätt. Här fi...

Rapport: Om lika värde och rätt

16 brukar- och anhörigrepresentanters syn på möjligheten att påverka psykiatrin och socialtjänsten.

Socialpsykiatriskt forum

Behovet av ny kunskap och sammanhang att dela erfarenheter är stort för dem som arbeter inom verksam...

  • 1
  • 3
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar