Brukarinflytande

Samordnad individuell plan

SIP* är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har insatser från både socialtjänst ...

Tid för vårdande möten – om patientperspektivet

Att vidmakthålla och utveckla patientperspektivet är i dagens tidspressade sjukhusvård en utmaning. ...

Världens första instrument för barns och ungas brukarupplevelse

I höst lanseras väntrumsenkäten chASE* i Sverige, ett unikt instrument som uppmärksammar barns och u...

Dags för anhörigorganisationer att söka statsbidrag

Statsbidraget ska stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre e...

För få lyssnar till barn med funktionsnedsättning

En familj med barn som har en funktionsnedsättning kan ha uppåt 30 myndighetskontakter. En rad konve...

Att sprida forskningsresultat till barn i samhällsvård

Att sprida forskningsresultat är inte alltid så enkelt och särskilt inte när målgruppen är barn som ...

Hur tillvaratas barnperspektivet när barn far illa? En brevväxling med minister Maria Larsson

Jag brevväxlar emellanåt med Maria, ja Maria Larsson som Ni vet, kvinnan som utger sig för att vara ...

Samordnad individuell plan-utbildning

Här kan du gå SKLs webb-utbildningar om samordnad individuell plan. Materialet i webb-utbildningarna...

Brukarinflytande – samtal med Ann Jönsson och Mårten Jansson

Nu är det dags igen! Den här gången har jag träffat Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen och Mar...

Brukarmedverkan – ett nytt sätt att arbeta

Från mottagare till medskapare. Synen på brukare och patienter ändras och det blir allt mer uppenbar...

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg – vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg

Denna vägledning från Socialstyrelsen ska ge stöd till att genomföra brukarundersökning inom psykiat...

Lost Password

Register

Skip to toolbar