Brukarinflytande

”Var en snäll manipulatör”

Vi har alla mött våra banemän när det gäller råd och rekommendationer, skriver Katarina Stolt Simfor...

Stockholm behöver nya styrformer

“Kvaliteten i välfärden ligger i mötet mellan personal och brukare. Under 2016 kommer Stockhol...

Hon tar fajten för de som själva inte kan

Ann-Katrin Hegvold vet allt om att kämpa för sina rättigheter. Vid 54 års ålder fick hon ett arbete ...

När brukare och patienter blir medskapare

Att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som finns hos brukare av kommunala välfärd...

Om vård- och omsorgstagares delaktighet

Informationen riktar sig till professionella samt vård- och omsorgstagare i socialtjänst och hälso- ...

Stöd till delaktighet och inflytande för personer med funktionsnedsättning

Den som fått beslut att få en insats ska kunna vara delaktig och utöva inflytande över hur insatsen ...

Dokumentation: Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Sextio socialarbetare från 37 kommuner startade ett utvecklingsarbete 2011 initierat av Barnhuset. S...

Att se och möta individuella behov

Det här reflektionsunderlaget vänder sig till personal och studenter i psykiatrisk vård och omsorg. ...

Patienten och tystnaden del 2 – Denises kamp

Mentalskötare har stor makt över patienten. Men hur nära får vårdaren komma? Det handlar om patiente...

Möt människan – professionellt

Hur gör man så att arbetet med människor verkligen blir ett möte? Vi vet att mötet mellan människor ...

Social mobilisering

Social mobilisering är sedan lång tid tillbaka ett viktigt inslag inom socialt arbete över hela värl...

  • 1
  • 2
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar